Publicamos a continuación el comunicado que nos han enviado desde de la Asamblea Conmemorativa del 50 aniversario de la creación de la Comisión Obrera Central de Barcelona, en la que han participado fundadores de la misma y que contó con una nutrida asistencia. Gracias compañeros ¡Recuperemos CCOO para un sindicalismo combativo, de clase y democrático!

 

Comunicat final de l’assemblea commemorativa del 50 aniversari de la creació de la Comissió Obrera Central de Barcelona

Les persones de diferents generacions i de diversa afiliació sindical, reunides en commemoració del 50 aniversari de la creació de la primera Comissió Obrera Central de Barcelona en el mateix lloc on es va realitzar aquesta, el teatre de la Parròquia de Sant Medir, ens hem reafirmat en uns principis ètics corresponents als mateixos que van impulsar l'organització i la lluita durant els anys més durs de la dictadura franquista.

Hem denunciat i rebutjat el sindicalisme derivat dels pactes de la transició basat en els pactes socials que han col·laborat en l'augment de l'explotació de la classe obrera i l'espoliació del nostre país, ajudant en l'increment de beneficis del gran capital i creant unes elits burocràtiques i corrompudes en les estructures de les centrals sindicals majoritàries, en concret Comissions Obreres i Unió General de Treballadors.

Catalunya 2Saludem la iniciativa GUANYEM CC.OO. PELS TREBALLADORS, iniciativa que, sorgida des de Galícia s’està estenent per tot el territori d’Espanya, doncs creiem que els seus plantejaments sintonitzen amb els que avui hem expressat ací.

Hem reflexionat sobre l'actual procés per a la recuperació de la sobirania de Catalunya i en aquest procés és imprescindible que la classe obrera catalana ho assumeixi, ho defensi i ho lideri, no deixant en mans de la burgesia la direcció del mateix. Ens hem reafirmat en el compromís infrangible de defensa del sindicalisme de classe sigui el que sigui el marc actual de la nostra activitat.

Ens hem reafirmat així mateix en la necessitat de recuperació del moviment sociopolític, unitari, independent, democràtic, assembleari i representatiu de la classe obrera com a instrument imprescindible per a la regeneració social, política i econòmica del nostre país en el camí de la construcció d'una societat socialista.

Barcelona, Parròquia de Sant Medir

23 de novembre de 2014